Dlaczego zbiórka?

Home / Dlaczego zbiórka?

Mamy ludzi, chęci, mamy lokal – czego chcieć więcej zapytacie. Sytuacja wygląda tak, że każda placówka utrzymuje się z dotacji przyznawanych przez instytucje rządowe, samorządowe. W chwili obecnej brak konkursów w których moglibyśmy starać się o dofinansowanie. Aktualnie cała nasza praca opiera się na wolontariacie, kadersów ze świetlicy i grupy twórczej. Nie mamy na czynsz, wyposażenie, rachunki. Wiecie czym to grozi… Długami po prostu. Nie chcemy pozwolić na to aby dotychczasowa energia i serce poszło na marne. Prosimy nie pozwólcie abyśmy odpuścili… Bądźcie z nami!

Przewidywany roczny koszt utrzymania Klubu to 150 tyś. zł. Od listopada 2015 utrzymujemy go wyłącznie w oparciu o własne środki, które regularnie się kurczą.

Zbieramy środki finansowe na pokrycie kosztów z tytułu:

 1. Czynszu najmu, energii elektrycznej, gazu, c.o., wywozu śmieci, zużycia wody, monitoringu i alarmu, ubezpieczenia budynku
 2. Telefonu i Internetu
 3. Wynagrodzenia kierownika/pedagoga
 4. Wynagrodzenia wychowawcy/psychologa
 5. Wynagrodzenia socjoterapeuty
 6. Wynagrodzenia opiekuna usamodzielnienia
 7. Superwizora
 8. Obsługi administracyjno-księgowej
 9. Materiałów do zajęć, w tym produktów spożywczych
 10. Środków higieniczno-sanitarnych
 11. Aktywność kulturalno-oświatowej
 12. Ubezpieczenia uczestników