Oferta Qlubu

Home / Oferta Qlubu

Nasz Qlub stanowi kontynuację trzyletniej sagi sci-fi, czyli nieformalnych działań realizowanych w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książę” należącej do gwiazdozbioru Stowarzyszenia Otwarte Drzwi oraz zespołu Hope 4 Street. Główną autorką jest Anna Schmidt (aktualny kierownik Świetlicy) oraz pedagodzy, terapeuci, artyści skupieni w Grupie Twórczej „Street Arte”.

Qlub istniał na nielegalu, wbrew przeróżnym brakom np. siedziby, czy miejscówki w dotychczasowej świetlicy – dla systemu placówek świetlicowych jesteśmy po prostu „za starzy”. Jednak nikt nie jest za stary na rozwój, czy naukę. Mieliśmy w serduchu dalszy rozwój naszych idei oraz budowy alternatywnego środowiska dla młodych i starszych tu na Pradzę.

Oferta Qlubu obejmuje:

 1. Pomoc edukacyjną (w odrabianiu lekcji, korepetycjach, przygotowaniu do matury i egzaminów na studia, kursów, staży, praktyk, itp.)
 2. Socjoterapię (w formie zajęć warsztatowych)
 3. Pomoc psychologiczną (diagnozę, poradnictwo, interwencję, terapię)
 4. Terapię pedagogiczną (wyrównywanie szans edukacyjnych, reedukację, rozwój kompetencji społecznych)
 5. Arteterapię (terapię sensu życia, wyznaczanie celów życiowych, poszukanie potencjałów, identyfikacja talentów i zainteresowań)
 6. Warsztaty dziennikarskie (prowadzenie radia internetowego i strony www, współpraca z Radiem Praga)
 7. Warsztaty multimedialna (nauka oprogramowania, nagrywanie i montaż filmów, wykonywanie i oprawa zdjęć, budowanie portfolio, itd.)
 8. Zajęcia taneczne (treningi 3 razy w tygodniu)
 9. Zajęcia teatralne (przygotowywanie spektakli, drama)
 10. Zajęcia sportowe (piłka nożna, siatkówka, unihokej) w oparciu o bazę sportową Dzielnicy
 11. Działalność Zespół Hope4Street (pisanie tekstów, tworzenie muzyki, koncerty, nagrywanie płyty, udział w festiwalach międzynarodowych i krajowych, konkursach, przeglądach, imprezach)
 12. Wolontariat młodzieży (prowadzenie zajęć tanecznych w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, instytucja starszego brata i siostry dla młodszych dzieci ze Świetlicy Mały Książę – opieka nad swoimi kolegami, wspólne aktywności, pomoc w nauce, itp.)
 13. Pomoc w usamodzielnieniu (w sferze osobistej, społecznej i zawodowej) we współpracy z członkami rodziny i innymi znaczącymi osobami ze środowiska lokalnego, specjalistami z różnych dziedzin, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami, Biurem Polityki i Projektów Społecznych, Urzędem Dzielnicy Pragi Północ, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Urzędami Pracy, Kościołami, przedstawicielami biznesu, sponsorami prywatnymi)
 14. Wyjazdy kolonijne, wycieczki kilkudniowe, ferie
 15. Imprezy okolicznościowe (święta, rocznice)
 16. Mini projekty z różnego zakresu realizowane przez dzieci i młodzież
 17. Współpracę z rodziną (prowadzenie Qlubu rodzica, diagnoza i wsparcie, asysta rodzinna)