QLUB DOBRE FLOW

Home / QLUB DOBRE FLOW

Qlub Dobre Flow to placówka wsparcia dziennego, prowadzona przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Będzie kontynuacją dotychczasowych, niesformalizowanych działań realizowanych przy Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książę” z jej absolwentami.

Celem Qlubu jest udzielanie kompleksowego wsparcia w rozwoju społecznym, psychicznym, emocjonalnym, intelektualnym i moralnym młodzieży poprzez prowadzenie działań z zakresu wychowania, terapii i edukacji.

Miejsce: ul. Kawęczyńska 16/42a, Warszawa
Otwarty: poniedziałek – sobota w godz. 16.00 – 20.00, w okresie wakacji, ferii, przerw świątecznych w godz. 10.00 – 16.00 oraz dodatkowo: wg potrzeb
Uczestnicy: 30 osób – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym , w wieku od 15 do 26 lat, mieszkańcy Dzielnicy Praga Północ.

Oferta placówki obejmie:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia terapeutyczne
  – pomoc psychologiczna: diagnoza, poradnictwo, interwencja, terapia
  – zajęcia psychoprofilaktyczne
  – terapia pedagogiczna: wyrównywanie szans edukacyjnych, reedukacja, rozwój kompetencji społecznych

 • Opieka i wychowanie
  – wolontariat młodzieży
  – pomoc w usamodzielnieniu (osobistym, społecznym, zawodowym)
  – dożywianie

 • Pomoc edukacyjna (odrabianie lekcji, korepetycje, przygotowanie do matury, egzaminów na
  studia, kursów, staży, praktyk)

 • Organizacja czasu wolnego
  – zajęcia taneczne
  – warsztaty teatralne: przygotowywanie spektakli, drama
  – zajęcia sportowe typu: piłka nożna, siatkówka, unihokej realizowane w oparciu o bazę sportową Dzielnicy
  – wyjazdowe formy rekreacyjno – terapeutyczne
  – imprezy okolicznościowe (święta, rocznice)

 • • Rozwój uzdolnień i zainteresowań
  – studio nagrań i radio internetowe
  – działalność Zespołu Hope4Street
  – warsztaty multimedialne (nauka oprogramowania, nagrywanie i montaż filmów, wykonywanie i oprawa zdjęć, budowanie portfolio)

 • Praca z rodziną i środowiskiem
  – diagnoza i wsparcie
  – prowadzenie QLubu rodzica
  – asysta rodzinna
  – organizację wspólnych przedsięwzięć i uroczystości