STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

Home / STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

logo_stowarzyszenie-otwarte-drzwi

 

Stowarzyszenia Otwarte Drzwi to organizacja pożytku publicznego, która od ponad 21 lat prowadzi działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wspieramy osoby bezdomne, bezrobotne, z niepełnosprawnościami.

 

Szczególną troską otaczamy również dzieci i młodzież, to dla tych grup prowadzimy dwie świetlice środowiskowo-socjoterapeutyczne: „Mały Książę” (w Dzielnicy Praga Północ) oraz „Marysieńka” (w Dzielnica Wilanów) oraz realizujemy szereg dodatkowych działań.

 

DOŚWIADCZENIA

Nasze doświadczenie potwierdzają, że oferta Miasta St. Warszawy dla młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zdecydowanie niewystarczająca, szczególnie w Dzielnicy Praga Północ. W Stolicy działają tylko 3 placówki wspierające młodzieży ponadgimnazjalną (w tym absolwentów świetlic socjoterapeutycznych). Żadna z nich nie funkcjonuje na Pradze Północ. Z drugiej strony, to w tej Dzielnicy jest największa liczba świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci.

 

PROBLEM

Absolwenci świetlic socjoterapeutycznych, czyli młodzież powyżej 15 r.ż. zostają pozbawieni kontynuacji wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego w najbardziej „wrażliwym i ryzykownym” okresie. Prowadzi to do zaprzepaszczenia dotychczasowych efektów pracy (specjalistów, samych młodych osób i członków ich rodzin), marnotrawienia zainwestowanych w rozwój młodzieży środków finansowych, ale co najważniejsze grozi to powrotem w stare środowisko.

 

ROZWIĄZANIE

Utworzenie QLUBU – placówki wsparcia dziennego dla młodzieży w wieku od 15 do 26 lat, która wyrównywać będzie szanse edukacyjne i społeczne młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz przygotowywać jej do wkraczania w dorosłe, samodzielne życie osobiste, społeczne i zawodowe.

W związku z czym podjęliśmy szereg działań mających na celu stworzenie miejsca dla przyszłego Klubu tj.: pozyskanie lokalu, środków na prace remontowe, pozyskanie wsparcia organizacji NGO działających na Pradze, poparcie urzędu, który czynnie zaangażował się w pomoc w realizację przedsięwzięcia.

Zaangażowanie ze strony młodzież w prace remontowe, promocyjne, rozmowy m.in. z radnymi – tylko potwierdził, że utworzenie tego miejsca ma ogromne znaczenie!.

 
Inne działania na rzecz dzieci i młodzieży:
 
2009r. – 2018r.– prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książę”
2010r. – obóz letni dla dzieci ze Świetlicy w Dźwirzynie Miasto st. Warszawa
2012r. – organizacja ferii zimowych z wykorzystaniem bazy „Zima w mieście”
2012r.-2013r. – projekt profilaktyczny „Patrząc trzeźwo przez życie”
2012r. – obóz letni w górach – Brebank i inne Fundacje
2013r. – wyjazd w góry razem z rodzicami dzieci Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
2013r. – udział w festiwalu Brave Kids – reprezentowanie Polski
2013r. – projekt finansowany z Ministerstwa Polityki Społecznej „Qlub i my” – wyposażenie studia nagrań
2014r.-2017r. – udział w projekcie BAZA Akcji i Zintegrowanych Animacji
2014r. – obóz wędrowny – sponsorzy prywatni, zbiórki
2014r. – wyjazd na festiwal Brave Kids – reprezentowanie Polski
2015r. – wyjazd letni „Tatromaniacy”
2016r. – projekt „Na którym jesteś poziomie?”